Trädgården och grannsämja

Vad vi gör med vår trädgård påverkar naturligt den omkringliggande omgivningen. Detta är bland annat anledningen till varför det finns regler om hur nära vår tomtgräns vi får bygga olika konstruktioner eller plantera allehanda växter. Med andra ord kan vad vi gör i vår trädgård påverka grannsämjan både positivt och negativt. 

Inom 4,5 meter

Ska man bygga en byggnad eller liknande i trädgården säger reglerna att man kommer behöva godkännande från den eller de berörda grannarna innan man sätter igång om konstruktionen hamnar inom 4,5 meter från tomtgränsen. Krävs det dessutom bygglov är det rekommenderat att man får detta godkännande skriftligt och lämna in det tillsammans med sin ansökan.  Har man en god relation till sina grannar så borde det inte vara några större problem att få skriftligt på att det är ok med dina byggplaner. Genom att man har det skriftligt så går det inte att i ett senare komma och ändra sig och påstå något annat.

Detaljplanen kan avgöra

Bor man i ett område med en väldigt strikt detaljplan kan det dessutom vara fallet att man inte får bygga vad som helst. Många gånger handlar det om att behålla ett kulturhistorisk relevant utseende på omgivningen och då får man i regel inte bygga saker och ting med en mycket mer moden design. Personer som uppreser en väldigt modern byggnad eller konstruktion kan lätt skapa dålig grannsämja och riskerar att bli anmäld för otillåtet bygge. Det som ser bra ut idag med grannsämja kan ändras med åren. Det kan vara sjukdom och annat som ställer till det med vänskapen grannar emellan. Se till att ha allt på papper med avtal och annat grannar emellan.

Grannsämja och konflikter

Mer än en konflikt har uppstått på grund av saker som gjort i eller med en trädgård. Och dessa konflikter hjälps inte utav att kommuner är väldigt långsamma på att hantera sådana ärenden. Att lösa konflikten privat kan ofta vara den mer rekommenderade lösningen, men det är inte säkert att man har alla verktyg man behöver för att göra detta. Att hitta lokal hjälp kan då vara varmt rekommenderat. Bor man exempelvis i Stockholm är det bäst att också vända sig till en jurist i Stockholm med expertis inom detta område. De kan hjälpa en att förstå vilka belägg man rättsligt har för en typ av situation och även fungera som en förmedlare i dessa sorters situationer.