Ta ner träd i din egna trädgård

Har du träd i din trädgård kanske du ibland känner att de är i vägen. De kan skymma solen, finnas på en plats där du vill anlägga en altan eller så vill du helt enkelt inte ha träd att behöva underhålla i din trädgård. Men att fälla träd är inte det lättaste. Det är ingenting du bör ge dig in på att göra själv. Risken är att du antingen skadar dig själv eller någonting i din omgivning, exempelvis byggnader.

Skaffa experthjälp

Det allra bästa är att skaffa hjälp av experter som kan det här med att fälla träd. De vet hur de ska fälla för att inte riskera att trädet ramlar på hustaket eller skadar personer i området. Välj att anlita experter för att få jobbet väl utfört på ett säkert sätt.

Om du eldar med ved kan du be att få behålla trädet, men det finns även företag som kan hjälpa dig med bortforsling. Oftast kan du skriva och be företag om en offert, ange då exakt vad du vill ha hjälp med och om bortforsling ska ingå. Du kan också själv forsla bort det till närmaste återvinningscentral. Sådana brukar finnas i alla orter.